SEOmaster.cz - SEO optimalizace, internetový marketing, reklama, emailing, správa IT

Webdesign zdarma

Co si můžete udělat sami - rady jak na SEO

V prvé řadě záleží na technické zdatnosti, případně technologických zdrojích. V zásadě bychom se měli snažit dodržovat některá základní pravidla, pro zjednodušení práce vyhledávačům. Mějme na paměti, že vyhledávače jsou vlastně více či méně inteligentní roboti, kteří fungují na základě pravidel a pokynů, které jim jejich autoři předem stanovili. Přestože cílem každého vyhledávače je hledajícímu člověku nabídnout co nejrelevantnější odpovědi v co nejlepším pořadí, zůstávají stále jen poslušnými roboty, kteří na předem stanovené okolnosti reagují předem stanovenou akcí, do které, až na malé výjimky, člověk nezasahuje. Bereme-li tedy toto v úvahu musíme se snažit, aby vyhledávač dokázal přečíst a "pochopit" vše, jak jsme zamýšleli. Mezi jednotlivými vyhledávači jsou navíc rozdíly, zejména v tom, čemu přikládají větší váhu, případně co úplně ignorují. Zde jsou však některé základní zásady, které platí pro všechny vyhledávače.
 • Stanovme si slova a fráze, které jsou nás z hlediska obsahu nejdůležitější a na něž chceme náš web optimalizovat. Musíme vzít v úvahu, že žádné stránky nemohou být optimalizovány na všechna slova.
 • Nepoužívejme Flash, pokud možno vůbec. Je-li to opravdu nevyhnutelné, svěřme flashi jen navigačně nevýznamnou roli.
 • Pokud nelze jednoduše dodržet zásady moderního webdesignu, který je správný dle SEO, investujeme úsilí nebo prostředky do celkového přepracování webu, investice se nám zpravidla mnohonásobně vrátí.
 • Nepoužívejme scriptovací jazyky na straně klienta, minimálně ne pro navigaci. Vyhledávače je neumí interpretovat a navíc někteří uživatelé mají skriptování zakázané.
 • Snažme se generovat snadno zapamatovatelné názvy podstránek, tzv. Cool URL, zvýší se šance na správné zaindexování a lidé si adresu lépe zapamatují.
 • Titulek by měl vždy správně reprezentovat název stránky, který odpovídá skutečnosti
 • Popis by měl vždy obsahovat jejich obsah, pochopitelný zejména pro lidi
 • Udržujme správnou strukturu webu po obsahové i navigační části, je to velká pomoc pro vyhledávače a i návštěvníci nám budou vděčni.
 • Fundamentální poučky SEO říkají, že obsah webu je králem, bez správného pochopení globálního fungování vyhledávacích mechanizmů nám však spoléhání jen na tuto radu moc nepřinese.
 • Nepoužívejme rámce (frames), tento styl psaní stránek až na malé opodstatněné výjimky patří minulosti a vyhledávače je nemají rádi.
 • Vyhněme se tabulkám, které určují členění webu, naraďme je DIVy. Vyžaduje to mnohem více zkušeností, aby se stránky dobře zobrazovaly ve všech prohlížečích, ale výsledkem správné rozvržení, které vyhovuje i vyhledávačům.
 • Používejme CSS styly pro vzhled webu místo nesmyslných obrázků a javascriptových funkcí.
 • Udržujme moderní webdesign a validní podle W3C standardů, nejlépe XHTML, který nahrazuje předešlé HTML.
 • Uvědomme si, že obrázky nenesou pro vyhledávače téměř žádnou informační hodnotu a velké obrázky navíc zbytečně zdržují nahrávání stránek.
 • Začleňujme stránky do správných katalogů a do správných kategorií.
 • Pokusme se o backlinks, zpětné odkazy z relevantních navštěvovaných serverů mají pro mnoho vyhledávačů vysokou hodnotu.
 • Používejme aktivní serverové skriptování jako např. PHP/ASP/CGI apod., dává to mnohem lepší možnosti k celkovému nastavení dynamického webu.
 • Pokud se jedná o komerční stránky, které mají přímo či nepřímo vydělávat, investujme nejprve my do nich, jejich tvorby a propagace. Nelze očekávat, máme-li stránky téměř zadarmo napsané "na koleně" ve Wordu a nikde je nepropagujeme, že zákazníci od nás koupí drahé zboží.
 • Nepoužívejme neetické metody ke zvýšení návštěvnosti, zpravidla se dočkáme opačného výsledku a vyhledávače (často na základě konkurenční upozornění) naši stránku odstraní ze svého seznamu.
Tyto rady a doporučení jsou ty nejzákladnější, které by měl být schopen sám aplikovat téměř každý a jejich uplatnění by mělo znamenat alespoň malé zvýšení počtu návštěv. Na druhou stranu nebuďte zklamaní, když nedojde k obrovskému nárůstu návštěvníků. Profesionální SEO optimalizace vyžaduje mnohem více zaměření na situaci konkrétního webu, detailní analýzu potřeb a cílů, marketingový průzkum potencionálních návštěvníků, pečlivé zmapování konkurence a hlavně spoustu času na vylazení výsledného efektu.
Martevax s.r.o., kancelář: Ječná 29a Brno, e-mail: martevax[zavinac]martevax[tecka]cz , tel.: +420 732947158